• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
"Het heilig mysterie van de eenheid van de Kerk" (Unitatis Redintegratio nr. 2)
De Kerk is één door haar oorsprong: "Het hoogste voorbeeld en de oorsprong van dit mysterie is de eenheid in de Drieëenheid van personen van de ene God: de Vader en de Zoon in de heilige Geest". 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 2. vert. uit Lat. De Kerk is één door haar Stichter: "Want de mensgeworden Zoon, de Vredevorst, heeft door zijn kruis alle mensen met God verzoend door de eenheid van allen in één volk en in één lichaam te herstellen." 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 78. § 3, vert. uit Lat. De Kerk is één door haar ziel: "De heilige Geest die in de gelovigen woont en heel de Kerk vervult en bestuurt, brengt die wonderbaarlijke gemeenschap van gelovigen tot stand en Hij verbindt allen zo innig in Christus dat Hij het beginsel van de eenheid van de Kerk is". 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 2 Het behoort derhalve tot het wezen van de Kerk één te zijn:
Wat voor een wonderlijk mysterie! Er is één Vader van het heelal, één Logos van het heel al en ook één Geest, overal dezelfde; er is ook één maagd die moeder geworden is, en ik noem haar graag de Kerk. H. Clemens van Alexandrië, De pedagoog, Paidagogos. 1,6, vert. uit Gr.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 10 september 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam