• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
"Dit is de enige Kerk van Christus, die wij in de geloofsbelijdenis als één, heilig, katholiek en apostolisch belijden". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 8. vert. uit Lat. Deze vier, onlosmakelijk met elkaar verbonden eigenschappen Vgl. Heilig Officie, Tegen de "branchtheory" - de uniciteit van de Kerk, Brief aan de Bisschoppen van Engeland (16 sept 1864), 4 wijzen op wezenlijke kenmerken van de Kerk en haar zending. De Kerk heeft die niet uit zichzelf; Christus bewerkt door de heilige Geest dat zijn Kerk één, heilig, katholiek en apostolisch is, en Hij is het ook die haar oproept ieder van deze hoedanigheden te verwezenlijken.

Alinea's in de marge van alinea 811

Geloven dat de Kerk "heilig" en "katholiek" is, dat ze "één" en "apostolisch" is (zoals de 1e Concilie van Constantinopel
Credo van Nicea - Constantinopel
(31 juli 381)
eraan toevoegt), is onlosmakelijk verbonden met het geloof in God de Vader, de Zoon en de heilige Geest. De Latijnse tekst van de Geloofsbelijdenis
Twaalf artikelen van het geloof
Geloofsbelijdenis volgens de Romeinse doopritus
(31 juli 381)
zegt dan ook dat wij een heilige kerk geloven ("Credo {..} ecclesiam") en niet geloven in de Kerk, om God en zijn werken niet te verwarren en om duidelijk aan de goedheid van God alle gaven toe te schrijven, die Hij in zijn Kerk gelegd heeft, toe te schrijven. Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van het Concilie van Trente, Catechismus Romanus Concilii Tridentini. 1,10,22 vert. uit Lat.
Iedere particuliere Kerk is "katholiek"
"De Kerk van Christus is werkelijk tegenwoordig in alle rechtmatige plaatselijke gemeenschappen van gelovigen, verenigd met hun herders, gemeenschappen die ook in het Nieuwe Testament Kerken genoemd worden (...). Hierin worden door de prediking van Christus' Evangelie de gelovigen verzameld en wordt het geheim van het Laatste Avondmaal van de Heer gevierd (...). In deze gemeenschappen, hoewel vaak klein en arm of verspreid, is Christus tegenwoordig, door wiens kracht de ene, heilige, katholieke en apostolische Kerk tot stand komt".
De Kerk "is één, heilig, katholiek en apostolisch in haar diepste en uiteindelijke wezen, "Het rijk der hemelen", "Gods rijk", Vgl. Openb. 19, 6 dat gekomen is in de persoon van Christus en dat op mysterievolle wijze tot aan zijn volle eschatologische verschijning groeit in de harten van hen die in Hem zijn ingelijfd, bestaat immers al in haar en het zal aan het einde der tijden in haar voltooid worden. Dan zullen alle mensen die door Hem vrijgekocht zijn en , in Hem "heilig en vlekkeloos in de liefde" gemaakt zijn, Vgl. Ef. 1, 4 " voor zijn aangezicht" verzameld worden als het ene volk van God, "de bruid van het Lam" (Openb. 21, 9), "de heilige stad, terwijl zij van God uit de hemel neerdaalt, stralend van de heerlijkheid Gods" (Openb. 21, 10-11); "en de stadsmuur heeft twaalf grondstenen en daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam" (Openb. 21, 14).

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 19 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam