• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het is door deze kracht van de Geest dat de kinderen van God vrucht kunnen dragen. Hij die ons op de ware wijnstok geënt heeft, zal ons "de vrucht van de Geest die liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid" (Gal. 5, 22-23) is, doen dragen. "De Geest is ons leven"; hoe meer wij onszelf verloochenen, Vgl. Mt. 16, 24-26 des te meer "zullen wij leven door de Geest" (Gal. 5, 25).
Door de heilige Geest wordt de toelating tot het paradijs weer mogelijk gemaakt; door Hem vindt het opgaan naar de hemel plaats, de terugkeer naar de aanname als kinderen; door Hem bestaat wederom de vrijmoedigheid God Vader te noemen, kan men weer deelhebben aan de genade van Christus, kind van het licht genoemd worden en de eeuwige heerlijkheid genieten. H. Basilius van Caesarea, Liber de Spiritu Sancto. 15,36, vert. uit Gr.

Alinea's in de marge van alinea 736

De vruchten van de Geest zijn volmaaktheden die de Heilige Geest in ons bewerkt als eerstelingen van de eeuwige heerlijkheid. De kerkelijke traditie noemt er twaalf: "liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid, bescheidenheid, matigheid, kuisheid" (Gal. 5, 22-23, vulg.).

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 10 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam