• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
God schenkt dan de "waarborg" of "de eerstelingen" van onze erfenis: Vgl. Rom. 8, 23 Vgl. 2 Kor. 1, 22 het leven zelf van de heilige Drie-eenheid, dat bestaat uit liefhebben, "zoals Hij ons heeft liefgehad". Vgl. 1 Joh. 4, 11-12 Deze liefde Vgl. 1 Kor. 13 is de oorsprong van het nieuwe leven in Christus, dat mogelijk geworden is, aangezien wij "kracht ontvangen hebben van de heilige Geest" (Hand. 1, 8).

Alinea's in de marge van alinea 735

De liefde

De liefde is de goddelijke deugd waardoor wij God beminnen boven alles en omwille van Hemzelf, en onze naaste als onszelf ter liefde Gods.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 10 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam