• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het vuur. Terwijl het water het teken is van de geboorte en de vruchtbaarheid van het leven dat in de heilige Geest geschonken wordt, symboliseert het vuur de kracht waarmee de werkzaamheid van de heilige Geest veranderingen tot stand brengt. De profeet Elia, die "opstond als een vuur en wiens woord brandde als een fakkel", (Sir. 48, 1) laat door zijn gebed het vuur uit de hemel neerstorten op het offer op de berg Karmel. Vgl. 1 Kon. 18, 38-39 Het is een voorafbeelding van het vuur van de heilige Geest dat al wat het raakt, verandert. Johannes de Doper, "die voor de Heer uitgaat met "de geest" en "de kracht van Elia" (Lc. 1, 17), kondigt Christus aan als degene die "met de heilige Geest en met vuur zal dopen" (Lc. 3, 16), de Geest van wie Jezus zal zeggen: "Vuur ben Ik op aarde komen brengen, en hoe verlang Ik dat het reeds oplaait!" (Lc. 12, 49). Het is in de gedaante van tongen, van "iets dat op vuur geleek" dat de heilige Geest zich op Pinkstermorgen neerzet op de leerlingen en hen met zichzelf vervult Vgl. Hand. 2, 3-4 . De geestelijke traditie zal aan deze symboliek van het vuur vasthouden als aan één van de sprekendste manieren om de werkzaamheid van de heilige Geest tot uitdrukking te brengen: Vgl. H. Johannes van het Kruis, De levende vlam van liefde, Ilama de amor viva "Blust de Geest niet uit" (1 Tess. 5, 19).

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam