• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Jezus is Christus, "de gezalfde", omdat de Heilige Geest zijn zalving is, en omdat al wat vanaf de menswording gebeurt, voortvloeit uit deze volheid. Vgl. Joh. 3, 34 Wanneer Christus tenslotte verheerlijkt wordt, Vgl. Joh. 7, 39 dan kan Hij op zijn beurt van bij de Vader de Geest zenden aan hen die in Hem geloven: Hij laat hen delen in zijn heerlijkheid, Vgl. Joh. 17, 22 d.w.z. in de Heilige Geest die Hem verheerlijkt. Vgl. Joh. 16, 14 Het zenden van de Geest door de Vader en de Zoon samen zal zich vanaf dan ontplooien in hen die de Vader als kinderen aangenomen heeft in het bestaan van zijn Zoon: de zending van de Geest in wie de aanneming als kind (van God) tot stand komt, is hen met Christus te verenigen en hen in Hem te doen leven.

De term 'zalving' suggereert dat er (...) tussen de Zoon en de Heilige Geest geen afstand is; immers, zoals verstand noch zintuigen waarnemen dat er iets is tussen het lichaamsoppervlak en de zalving met olijfolie, zo is er rechtstreeks contact tussen de Zoon en de Heilige Geest: dientengevolge is het voor degene die door het geloof met Christus in contact wil komen, noodzakelijk in contact te komen met de olie. Immers, er is geen gedeelte dat van de Heilige Geest verstoken is. Daarom komt het belijden van de heer schappij van de Zoon bij hun die deze belijdenis aannemen, door de Heilige Geest tot stand, omdat de heilige Geest hun die in geloof naderen, van tevoren tegemoet komt. H. Gregorius van Nyssa, De Spiritu Sancto contra Macedonianos. 16, vert. uit Gr.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 11 oktober 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam