• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Jezus heeft, evenals de profeten vóór Hem, voor de tempel van Jeruzalem het diepste respect aan de dag gelegd. Hij is er door Jozef en Maria veertig dagen na zijn geboorte opgedragen. Vgl. Lc. 2, 22-39 Op twaalfjarige leeftijd besluit Hij om in de tempel te blijven om zijn ouders eraan te herinneren dat Hij zich moet wijden aan de aangelegenheden van zijn Vader. Vgl. Lc. 2, 46-49 Hij is gedurende zijn verborgen leven minstens elk jaar ernaar opgegaan voor Pasen Vgl. Lc. 2, 41 ; het ritme van zijn openbaar optreden werd bepaald door zijn pelgrimstochten naar Jeruzalem voor de viering van de grote Joodse feesten. Vgl. Joh. 2, 13-14 Vgl. Joh. 5, 1.14 Vgl. Joh. 7, 1.10.14 Vgl. Joh. 8, 2 Vgl. Joh. 10, 22-23

Jezus is opgegaan naar de tempel als naar de bevoorrechte plaats om God te ontmoeten. De tempel is voor Hem de woning van zijn Vader, een huis van gebed en Hij is verontwaardigd over het feit dat de buitenste voorhof ervan een plaats is geworden waar handel gedreven wordt. Vgl. Mt. 21, 13 Als Hij de handelaars uit de tempel jaagt, dan is het uit na-ijverige liefde voor zijn Vader: "Maakt van het huis van mijn Vader geen markthal. Zijn leerlingen herinneren zich dat er geschreven staat: "De zorg voor uw huis heeft mij uitgeteerd" (Ps. 69, 10)" (Joh. 2, 16-17). Na de verrijzenis hebben de apostelen een godsdienstig respect voor de tempel behouden. Vgl. Hand. 2, 46 Vgl. Hand. 3, 1 Vgl. Hand. 5, 20.21. enz.

Bij het begin van zijn lijden heeft Jezus toch de ineenstorting van dit schitterend gebouw aangekondigd, waarvan geen steen op de andere gelaten zou worden Vgl. Mt. 24, 1-2 . Dit is de aankondiging van een teken van de eindtijd die een aanvang zal nemen met zijn eigen Pasen Vgl. Mt. 24, 3 Vgl. Lc. 13, 35 . Maar deze profetie heeft men dus tijdens zijn verhoor voor de hogepriester - door valse getuigen verdraaid Vgl. Mc. 14, 57-58 - naar voren kunnen brengen en Hem als smaad kunnen toevoegen, toen Hij aan het kruis genageld was Vgl. Mt. 27, 39-40 .

Jezus was de tempel Vgl. Joh. 18, 20 , waar Hij het meest wezenlijke van zijn onderricht gegeven heeft, absoluut niet vijandig gezind Vgl. Mt. 8, 4 Vgl. Mt. 23, 21 Vgl. Lc. 17, 14 Vgl. Joh. 4, 22 . Hij wilde de tempelbelasting betalen en Hij liet Petrus Vgl. Mt. 17, 24-27 , die Hij pas tot fundament van zijn toekomstige Kerk Vgl. Mt. 16, 18 aangesteld had, dit voor hun beiden doen. Wat meer is, Hij heeft zich vereenzelvigd met de tempel door zichzelf als de definitieve woning van God onder de mensen voor te stellen Vgl. Joh. 2, 21 Vgl. Mt. 12, 6 . Daarom kondigt zijn lichamelijke terechtstelling Vgl. Joh. 2, 18-22 de verwoesting van de tempel aan, die het binnentreden in een nieuw tijdperk van de heilsgeschiedenis zal laten zien: "Er komt een uur dat gij noch op die berg noch in Jeruzalem de Vader zult aanbidden" (Joh. 4, 21). Vgl. Joh. 4, 23-24 Vgl. Mt. 27, 51 Vgl. Heb. 9, 11 Vgl. Openb. 21, 22 .

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 28 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam