• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Meer nog dan voor het gewone volk van God Vgl. Joh. 7, 48-49 waren voor de religieuze autoriteiten van Jeruzalem, die de heilige Johannes in zijn Evangelie vaak "de joden" Vgl. Joh. 1, 19 Vgl. Joh. 2, 18 Vgl. Joh. 5, 10 Vgl. Joh. 7, 13 Vgl. Joh. 9, 22 Vgl. Joh. 18, 12 Vgl. Joh. 19, 38 Vgl. Joh. 20, 19 noemt, tal van daden en woorden van Jezus "een teken dat weersproken wordt" (Lc. 2, 34). Zeker, zijn verhouding met de Farizeeën is niet enkel polemisch. Er zijn Farizeeën die Hem waarschuwen voor het gevaar dat Hij loopt Vgl. Lc. 13, 31 . Jezus prijst sommigen onder hen, zoals de schriftgeleerde uit Marcus (Mc. 12, 34), en Hij eet herhaaldelijk bij Farizeeën Vgl. Lc. 7, 36 Vgl. Lc. 14, 1 . Jezus bevestigt bepaalde leerstellige opvattingen, zoals die door deze religieuze elite van het volk Gods aangehangen werden: de verrijzenis van de doden Vgl. Mt. 22, 23-34 Vgl. Lc. 20, 39 , de vormen van vroomheid (aalmoes, vasten en gebed Vgl. Mt. 6, 2-18 ) en de gewoonte zich te richten tot God als tot de Vader, het centrale karakter van het gebod, God en de naaste lief te hebben. Vgl. Mc. 12, 28-34

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 10 juli 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam