• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De opdracht van Jezus in de tempel Vgl. Lc. 2, 22-39 toont Hem als de eerstgeborene die de Heer toebehoort. Vgl. Ex. 13, 12-13 Met Simeon en Hanna is het heel de verwachting van Israël die tot de ontmoeting met zijn Verlosser komt (de Byzantijnse traditie noemt deze gebeurtenis zo). Jezus wordt herkend als de zo lang verwachte Messias, "licht van de volken" en "glorie van Israël", maar ook als "teken van tegenspraak", Het zwaard van smart, dat Maria voorzegd is, kondigt dat andere, volmaakte en unieke offer van het kruis aan, dat het heil zal schenken dat God "voor alle volken bereid heeft".

Alinea's in de marge van alinea 529

Jezus heeft, evenals de profeten vóór Hem, voor de tempel van Jeruzalem het diepste respect aan de dag gelegd. Hij is er door Jozef en Maria veertig dagen na zijn geboorte opgedragen. Vgl. Lc. 2, 22-39 Op twaalfjarige leeftijd besluit Hij om in de tempel te blijven om zijn ouders eraan te herinneren dat Hij zich moet wijden aan de aangelegenheden van zijn Vader. Vgl. Lc. 2, 46-49 Hij is gedurende zijn verborgen leven minstens elk jaar ernaar opgegaan voor Pasen Vgl. Lc. 2, 41 ; het ritme van zijn openbaar optreden werd bepaald door zijn pelgrimstochten naar Jeruzalem voor de viering van de grote Joodse feesten. Vgl. Joh. 2, 13-14 Vgl. Joh. 5, 1.14 Vgl. Joh. 7, 1.10.14 Vgl. Joh. 8, 2 Vgl. Joh. 10, 22-23

Talrijke joden en zelfs sommige heidenen die hun verwachting deelden, hebben in Jezus de wezenlijke kenmerken herkend van de Messiaanse "zoon van David", door God aan Israël beloofd. Vgl. Mt. 2, 2 Vgl. Mt. 9, 27 Vgl. Mt. 12, 23 Vgl. Mt. 15, 22 Vgl. Mt. 20, 30 Vgl. Mt. 21, 9.15 Jezus heeft de benaming Messias, waarop Hij recht had, Vgl. Joh. 4, 25.26 Vgl. Joh. 11, 27 aanvaard, maar niet zonder terughoudendheid, omdat deze door een deel van zijn tijdgenoten begrepen werd volgens een te menselijke, Vgl. Mt. 22, 41-46 in wezen politieke Vgl. Joh. 6, 15 Vgl. Lc. 24, 21 opvatting.
Dit offer van Christus is uniek, het is de voltooiing van alle offers en overtreft die nog Vgl. Heb. 10, 10 . Het is allereerst een gave van God de Vader zelf: het is de Vader die zijn Zoon overlevert om ons met Hem te verzoenen Vgl. 1 Joh. 4, 10 . Tegelijkertijd is het een offerande van de mensgeworden Zoon van God die uit vrije wil en uit liefde Vgl. Joh. 15, 13 zijn leven aanbiedt Vgl. Joh. 10, 17-18 aan zijn Vader door de heilige Geest Vgl. Heb. 9, 14 om onze ongehoorzaamheid weer goed te maken.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 17 oktober 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam