• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"Kind worden" in relatie tot God is een voorwaarde om het rijk binnen te gaan; Vgl. Mt. 18, 3-4 daarom moet men zich vernederen, Vgl. Mt. 23, 12 klein worden; of, wat meer is, men moet "opnieuw geboren worden" (Joh. 3, 7), "uit God geboren worden" Vgl. Joh. 1, 13 om "kinderen van God te worden". Vgl. Joh. 1, 12 Het mysterie van Kerstmis voltrekt zich in ons, wanneer wij "de gestalte 'van Christus' aannemen" Vgl. Gal. 4, 19 . Kerstmis is het mysterie van deze "wonderlijke ruil":

Hoe wonderlijk is deze ruil: van een maagd die geen man bekent, neemt de Schepper een menselijk lichaam aan om ons te maken tot kinderen van God. Antifoon van de octaafdag van Kerstmis, vert. Getijdenboek blz. 120

Alinea's in de marge van alinea 526

Het Woord is vlees geworden om ons "deel te laten krijgen aan Gods eigen wezen" (2 Petr. 1, 4). "Het Woord van God is mens geworden en Hij die Gods Zoon is, werd de Mensenzoon, opdat de mens zoon van God wordt door het Woord in zich te dragen en het kindschap te ontvangen". H. Ireneüs van Lyon, Tegen de ketters, Adversus Haereses. 3,19,1, vert. Getijdenboek Lect. II,4,131 "Want Gods Zoon is mens geworden om ons tot God te maken". H. Athanasius van Alexandrië, Over de vleeswording van het Woord, De incarnatione Verbi. 54,3, vert. uit Gr. "De eniggeboren Zoon van God nam, omdat Hij ons in zijn goddelijkheid wilde laten delen, onze natuur aan, opdat Hij, mens geworden, de mensen tot goden zou maken". Vgl. H. Thomas van Aquino, Opuscula theologica. 57 in festo Corp Chr. 1, vert. uit Lat.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 17 september 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam