• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het Woord is vlees geworden, opdat wij zo Gods liefde leren kennen. "Hierin heeft de liefde die God is, zich aan ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden om ons het leven te brengen" (1 Joh. 4, 9). "Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben" (Joh. 3, 16).

Alinea's in de marge van alinea 458

De liefde van God voor Israël wordt vergeleken met de liefde van een vader voor zijn zoon (Hos. 11, 1). Deze liefde is sterker dan de liefde van een moeder voor haar kinderen. Vgl. Jes. 49, 14-15 God bemint zijn volk meer dan een echtgenoot zijn geliefde; Vgl. Jes. 62, 4-5 deze liefde zal zelfs de ergste ontrouw overwinnen; Vgl. Ez. 16 Zij zal zover gaan dat zij het kostbaarste geeft wat zij heeft: "Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven" (Joh. 3, 16).

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 11 oktober 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam