• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het christelijk gebed wordt gekenmerkt door het gebruik van de benaming "Heer ", of in het slot van in de uitnodiging tot gebed "de Heer zij met u" of , het gebed "door onze Heer, Jezus Christus" of ook in de uitroep, vol van vertrouwen en hoop "Maran atha" ("De Heer, komt") of "Marana tha" ("Heer, kom!") (1 Kor. 16, 22); "Amen. Kom, Heer Jezus!." (Openb. 22, 20).

Alinea's in de marge van alinea 451

Het gebed tot de Vader
Er is geen andere weg van het christelijke gebed dan Christus. Of ons gebed nu in gemeenschappelijk verband plaatsvindt of persoonlijk is, of het nu gesproken of inwendig is, het heeft alleen dan toegang tot de Vader, als wij bidden "in de naam" van Jezus. De heilige mensheid van Jezus is dus de weg waarin langs de heilige Geest ons leert bidden tot God onze Vader.
Het gebed tot Jezus
Het gebed van de kerk, gevoed door het woord van God en de viering van de liturgie, leert ons te bidden tot de Heer Jezus. Zelfs wanneer het voornamelijk gericht is tot de Vader, bevat het in alle liturgische tradities gebedsvormen die gericht zijn tot Christus. In de lijn van hun actualisering in het gebed van de kerk leggen bepaalde psalmen, samen met het Nieuwe Testament, ons aanroepingen van dat gebed tot Christus in de mond en prenten ze in ons hart: Zoon van God, Woord van God, Heer, Heiland, Lam Gods, koning, welbeminde Zoon, Zoon van de maagd, goede Herder, ons leven, ons licht, onze hoop, onze verrijzenis, Vriend van de mensen (...).

Dan komt deze bede op hetzelfde neer als het "Marana tha", de uitroep van de Geest en van de bruid: "Kom, Heer Jezus":

Zelfs wanneer dit gebed geen voorschrift zou bevatten voor een bede om de komst van het rijk, zouden wij deze kreet uit eigen beweging slaken en ons haasten onze hoop te omhelzen. Onder het altaar roepen de zielen der martelaren: "Hoelang nog, heilige en waarachtige Heerser, zult Gij het oordeel uitstellen en ons bloed niet wreken op de bewoners der aarde?" (Openb. 6, 10) Want hen zal gerechtigheid ten deel vallen op het einde der tijden. Heer, bespoedig daarom de komst van uw rijk! Tertullianus, De Oratione. 5, vert. uit Lat.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 21 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam