• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De blijde boodschap: God heeft zijn Zoon gezonden
"Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de Wet, opdat Hij hen die onder de Wet stonden, zou bevrijden, opdat wij de rang van zonen zouden verkrijgen" (Gal. 4, 4-5). Dat is "de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God" (Mc. 1, 1): God heeft zijn volk bezocht. Vgl. Lc. 1, 68 Hij heeft de beloften die Hij aan Abraham en zijn geslacht gedaan had, in vervulling doen gaan. Vgl. Lc. 1, 55 Hij heeft dat boven alle verwachting gedaan: Hij heeft zijn "welbeminde Zoon" (Mc. 1, 11) gezonden.

Alinea's in de marge van alinea 422

De leer over de erfzonde is, om zo te zeggen, de "keerzijde" van de blijde boodschap dat Jezus de Heiland is van alle mensen, dat allen behoefte hebben aan het heil en dat het heil aan allen dankzij Christus aangeboden wordt. De kerk die de gedachte van de Heer kent, Vgl. 1 Kor. 2, 16 weet goed dat men de openbaring van de erfzonde niet kan aantasten zonder afbreuk te doen aan het mysterie van Christus.

De hele Schrift (de Wet, de profeten en de psalmen) zijn vervuld in Christus. Vgl. Lc. 24, 44 Het Evangelie bestaat uit deze "Blijde Boodschap". Een samenvatting van de eerste verkondiging ervan wordt door de heilige Matteüs gegeven in de Bergrede. Vgl. Mt. 5-7 Welnu, het gebed tot onze Vader vormt het hart van die verkondiging. In deze samenhang wordt elke bede van het gebed verhelderd, dat ons door de Heer is nagelaten:

Het gebed des Heren is het volmaaktste gebed (...) In het gebed des Heren wordt niet alleen alles gevraagd wat wij met recht kunnen verlangen, maar ook in de volgorde waarin het verlangd moet worden. Zodoende onderricht dit gebed ons niet alleen in het vragen, maar het stuurt ook ons gevoelsleven. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. II-II,83,9, vert uit Lat.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 17 september 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam