• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Vanaf de menswording tot de Hemelvaart is het leven van het mensgeworden Woord omgeven door de verering en de dienst van de engelen. Wanneer God "de eerstgeborene de wereld binnenleidt, zegt Hij: 'Alle engelen Gods moeten Hem hulde brengen"' (Heb. 1, 6). Hun lofzang bij de geboorte van Christus klinkt nog steeds door in de lofprijzing van de kerk: "Eer aan God..." (Lc. 2, 14). Zij beschermen Jezus' jeugd, Vgl. Mt. 1, 20 Vgl. Mt. 2, 13.19 dienen Hem in de woestijn, Vgl. Mc. 1, 12 Vgl. Mt. 4, 11 sterken Hem in zijn doodsangst, Vgl. Lc. 22, 43 terwijl Hij door hen uit de handen van de vijanden gered had kunnen worden, Vgl. Mt. 26, 53 zoals eens Israël. Vgl. 2 Mak. 10, 29-30 Vgl. 2 Mak. 11, 8 Het zijn ook de engelen die "evangeliseren" Vgl. Lc. 2, 10 , wanneer zij de Blijde Boodschap van de menswording Vgl. Lc. 2, 8-14 en van de verrijzenis Vgl. Mc. 16, 5-7 van Christus aankondigen. Zij zullen er zijn bij de wederkomst van Christus die zij aankondigen, Vgl. Hand. 1, 10-11 in dienst van zijn oordeel. Vgl. Mt. 13, 41 Vgl. Mt. 25, 31 Vgl. Lc. 12, 8-9

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam