• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Zij zijn er vanaf de schepping Vgl. Job 38, 7. waar zij "zonen van God" genoemd worden en in heel de heilsgeschiedenis, zij kondigen van verre en van dichtbij dit heil aan en staan in dienst van het goddelijk plan van de verwezenlijking hiervan: zij sluiten het aards paradijs, Vgl. Gen. 3, 24 beschermen Lot, Vgl. Gen. 19 redden Hagar en haar kind, Vgl. Gen. 21, 17 houden Abrahams hand tegen, Vgl. Gen. 22, 11 door hun dienstwerk wordt de Wet meegedeeld, Vgl. Hand. 7, 53 zij leiden het volk van God, Vgl. Ex. 23, 20-23 zij kondigen geboorten Vgl. Re. 13 en roepingen Vgl. Re. 6, 11-24 Vgl. Jes. 6, 6 aan, zij staan de profeten bij, Vgl. 1 Kon. 19, 5 om maar enkele voorbeelden te noemen. Tenslotte is het de engel Gabriël die de geboorte van de Voorloper en van Jezus zelf aankondigt. Vgl. Lc. 1, 11.26

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 12 maart 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam