• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
God schept in wijsheid en liefde.

Wij geloven dat God de wereld heeft geschapen overeenkomstig zijn wijsheid. Vgl. Wijsh. 9, 9 Ze is niet het product van een of andere noodzaak, van een blind lot of van het toeval. Wij geloven dat ze voortkomt uit de vrije wilsbeschikking van God, die de schepselen heeft willen laten delen in zijn wezen, wijsheid en goedheid. "Want Gij hebt het heelal geschapen: door uw wil ontstond het en werd het gemaakt" (Openb. 4, 11). "Hoeveel is het wat Gij gedaan hebt, Heer, en alles in wijsheid gemaakt" (Ps. 104, 24). "De Heer is bezorgd voor iedere mens, barmhartig voor al wat Hij maakte" (Ps. 145, 9).

Alinea's in de marge van alinea 295

De waarheid van God is zijn Wijsheid die heerst over elke orde van de schepping en van het bestuur van de wereld. Vgl. Wijsh. 13, 1-9 God die - alleen - hemel en aarde geschapen heeft, Vgl. Ps. 115, 15 kan ook - alleen - de ware kennis geven inzake al wat geschapen is in zijn relatie tot Hem. Vgl. Wijsh. 7, 17-21
De wet is een gedragslijn, uitgevaardigd door de bevoegde overheid met het oog op het algemeen welzijn. De morele wet veronderstelt een rationele orde die door de macht, de wijsheid en de goedheid van de Schepper tussen de schepselen vastgesteld is met het oog op hun welzijn en hun eindbestemming. Elke wet vindt haar eerste en uiteindelijke waarheid in de eeuwige wet. De wet wordt vastgesteld en uitgevaardigd door de rede als een participatie in de voorzienigheid van de levende God, Schepper en Verlosser van allen. "De ordening van de rede, ziedaar wat men de wet noemt". Paus Leo XIII, Encycliek, Over de menselijke vrijheid, Libertas praestantissimum (20 juni 1888) H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. I-II,90,1

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 19 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam