• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het christelijke gebed gaat zover dat het de vijanden vergeeft. Vgl. Mt. 5, 43-44 Het vormt de leerling om door hem gelijkvormig aan zijn Meester te maken in de vergeving bereikt het christelijke gebed een hoogtepunt; de gave van het gebed kan alleen ontvangen worden in een hart dat in overeenstemming is met het goddelijke medelijden. De vergeving getuigt ook dat in onze wereld de liefde sterker is dan de zonde. De martelaren van gisteren en van vandaag, leggen dit getuigenis af van Jezus. De vergeving is de basisvoorwaarde voor de verzoening, Vgl. 2 Kor. 5, 18-21 de verzoening van de kinderen van God met hun Vader en tussen de mensen onderling. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de Goddelijke Barmhartigheid, Dives in Misericordia (30 nov 1980), 14

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 1 april 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam