• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De tweede reeks beden volgt de beweging van bepaalde eucharistische epikleseformules: wij bieden onze verwachtingen aan en proberen de blik van de Vader van de barmhartigheid op ons te richten. Deze beden komen van ons en betreffen ons, hier en nu: "Geef ons (...) vergeef ons (...) leid ons niet (...) verlos ons". De vierde en vijfde bede hebben betrekking op ons leven als zodanig, hetzij om het te voeden, hetzij om het te genezen van de zonde; de laatste twee beden hebben betrekking op ons gevecht om het leven te laten zegevieren, op het gevecht zelf van het gebed.

Alinea's in de marge van alinea 2805

De epiklese ("aanroeping over") is het gebed waarin de priester de Vader smeekt de heiligmakende Geest te zenden, opdat de offergaven het lichaam en bloed van Christus worden en de gelovigen, door ze te ontvangen, zelf een levende offerande aan God worden.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 12 augustus 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam