• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In de Romeinse liturgie wordt de verzamelde gemeenschap die eucharistie viert, uitgenodigd om met een kinderlijke vrijmoedigheid tot onze Vader te bidden; de oosterse liturgieën bezigen soortgelijke uitdrukkingen en ontwikkelen ze verder. "Vol vertrouwen durven", "Maak ons waardig om". Bij de brandende doornstruik werd tot Mozes gezegd: "Kom niet dichterbij en doe uw sandalen uit" (Ex. 3, 5). Die drempel van de goddelijke heiligheid kon alleen Jezus overschrijden, Hij die "na de reiniging der zonden te hebben voltrokken" (Heb. 1,3) ons leidt tot voor het aangezicht van de Vader. "Hier ben Ik met de kinderen die God mij gegeven heeft" (Heb. 2, 13):

Het besef van onze positie als slaven zou ons onder de grond doen kruipen, ons aardse bestaan zou weer worden tot stof, als het gezag van de Vader zelf en de Geest van de Zoon zelf ons niet zouden aanzetten tot het uiten van deze uitroep: "Abba, Vader!" (Rom. 8, 15) (...) Een sterfelijk wezen durft toch zeker alleen dan God Vader te noemen, wanneer het binnenste van de mens bezield wordt door de bovenaardse macht. H. Petrus Chrysologus, Sermones. 71, vert. uit Lat.: PL 52, 401CD

Die macht van de Geest, die ons binnenleidt in het gebed van de Heer, wordt in de liturgieën van het Oosten en het Westen aangeduid met de mooie, typisch christelijke uitdrukking: parrhesia, onomwonden eenvoud, kinderlijk vertrouwen, blijde zekerheid, nederige vrijmoedigheid, zekerheid bemind te worden. Vgl. Ef. 3,12 Vgl. Heb. 3,6 Vgl. Heb. 4,16 Vgl. Heb. 10,19 Vgl. 1 Joh. 2,28 Vgl. 1 Joh. 3,21 Vgl. 1 Joh. 5,14

Eenvoudig en gelovig vertrouwen, nederige en blijde zekerheid zijn de vereiste gesteldheden om het Onze Vader te bidden.
Wij kunnen God aanroepen als "Vader", omdat de mensgeworden Zoon van God Hem aan ons geopenbaard heeft. Wij zijn door het doopsel ingelijfd in het lichaam van de Zoon van God en in Hem zijn wij de aangenomen kinderen van God geworden.
Het gebed van de Heer brengt ons tot gemeenschap met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Het openbaart ons tevens aan onszelf. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 22. § 1
Bidden tot onze Vader moet in ons de wil tot ontwikkeling brengen om op Hem te lijken, alsmede ons een nederig hart geven vol vertrouwen.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 11 oktober 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam