• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het doorgeven (traditio) van het gebed van de Heer bij het doopsel en het vormsel is een teken van de nieuwe geboorte tot het goddelijke leven. Het christelijke gebed betekent spreken tot God met het woord van God zelf. Daarom leren zij die "opnieuw geboren zijn door het woord van de levende God" (1 Petr. 1,23), hun Vader aanroepen met het enige woord dat Hij altijd verhoort. En voortaan kunnen zij dit ook. Want zij krijgen op hun hart, hun oren, hun lippen, op hun hele zijn, als kinderen van God onuitwisbaar het zegel van de zalving met de Heilige Geest gedrukt. Daarom is het overgrote deel van de commentaren van de Kerkvaders op het Onze Vader gericht tot de doopleerlingen en de pas gedoopten. Wanneer de Kerk het gebed van de Heer bidt, dan is het steeds het volk van hen die "nieuw geboren" zijn dat bidt en dat barmhartigheid ondervindt. Vgl. 1 Petr. 2,1-10

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 1 februari 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam