• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De hele Schrift (de Wet, de profeten en de psalmen) zijn vervuld in Christus. Vgl. Lc. 24, 44 Het Evangelie bestaat uit deze "Blijde Boodschap". Een samenvatting van de eerste verkondiging ervan wordt door de heilige Matteüs gegeven in de Bergrede. Vgl. Mt. 5-7 Welnu, het gebed tot onze Vader vormt het hart van die verkondiging. In deze samenhang wordt elke bede van het gebed verhelderd, dat ons door de Heer is nagelaten:

Het gebed des Heren is het volmaaktste gebed (...) In het gebed des Heren wordt niet alleen alles gevraagd wat wij met recht kunnen verlangen, maar ook in de volgorde waarin het verlangd moet worden. Zodoende onderricht dit gebed ons niet alleen in het vragen, maar het stuurt ook ons gevoelsleven. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. II-II,83,9, vert uit Lat.

Alinea's in de marge van alinea 2763

Door alle woorden van de heilige Schrift heen zegt God slechts één Woord: zijn enig Woord waarin Hij zich geheel uitspreekt: Vgl. Heb. 1, 1-3

Herinnert U zich dat één en hetzelfde Woord van God in de hele Schrift verspreid is en dat één en hetzelfde Woord uit de mond van de vele heiligen klinkt. Omdat dit Woord van in het begin bij God was, heeft het geen lettergrepen nodig, want het is niet onderworpen aan de tijd. H. Augustinus, Enarrationes in Psalmos. 103,4,1, vert. uit Lat.
Het bestel van de wet en van de genade wendt het hart van de mensen af van de hebzucht en de afgunst; het ontsteekt in hem het verlangen naar het opperste Goed; het leert hem de wensen van de heilige Geest, die het hart van de mens bevredigt.

De God van de beloften heeft de mens - vanaf het begin - gewaarschuwd tegen de verleiding van al wat goed scheen om te eten, een lust was voor het oog en wat aantrekkelijk was om naar te kijken (Gen. 3, 6).

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 12 augustus 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam