• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wanneer wij binnengaan in de heilige naam van de Heer Jezus kunnen wij van binnen uit het gebed ontvangen dat Hij ons leert: "Onze Vader!" Zijn hogepriesterlijk gebed is een innerlijke inspiratiebron voor de grote beden van het Onze Vader: de bezorgdheid om de naam van de Vader, Vgl. Joh. 17, 6.11.12.26 de hartstocht voor zijn rijk (de heerlijkheid), Vgl. Joh. 17, 1.5.10.24.23.26 de verwezenlijking van de wil van de Vader, van zijn heilsplan, Vgl. Joh. 17, 2.4.6.9.11.12.24 en de bevrijding van het kwaad. Vgl. Joh. 17, 15

Alinea's in de marge van alinea 2750

Deze bede, die alle andere omvat, wordt verhoord door het gebed van Christus, evenals de andere zes beden die nog volgen, verhoord worden. Het gebed tot onze Vader is ons gebed, als het gebeden wordt "in de naam" van Jezus. Vgl. Joh. 14, 13 Vgl. Joh. 15, 16 Vgl. Joh. 16, 24.26 Jezus vraagt in zijn hogepriesterlijk gebed: "Heilige Vader, bewaar in uw Naam hen die Gij Mij gegeven hebt" (Joh. 17, 11).

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 10 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam