• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Christelijk gebed en christelijk leven zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden, want het gaat om dezelfde liefde en om dezelfde zelfverloochening die voortkomt uit de liefde. Ditzelfde kinderlijk en liefhebbend beamen van het liefdesplan van de Vader. Dezelfde omvormende eenwording in de heilige Geest die ons steeds gelijkvormiger maakt aan Christus Jezus. Dezelfde liefde voor alle mensen waarmee Jezus ons heeft liefgehad. "Dan zal de Vader u geven al wat gij Hem in mijn Naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt" (Joh. 15,16-17).
Bidden zonder ophouden doet iemand die het gebed verbindt met zijn verplichte bezigheden, en zijn gepaste handelingen verenigt met het gebed. (...) Alleen zo, wanneer wij het leven van de vrome één groot aaneengesloten gebed mogen noemen, kan de uitspraak "bidt zonder ophouden" (1 Tess. 5,17) worden opgevat als iets wat mogelijk is. Origenes, Or. 12, vert. Getijdenboek Lect. 11,7,159

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 21 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam