• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Dienaars van het gebed

Het christelijke gezin is de eerste plaats waar men wordt opgevoed in het gebed. Het gezin is gegrondvest op het Sacrament van het Huwelijk en als zodanig is het de "huiskerk"; hier leren Gods kinderen bidden "als kerk" en volharden in het gebed. Voor de jonge kinderen in het bijzonder is het dagelijkse gebed in het gezin het eerste teken van de levende herinnering van de Kerk, die geduldig gewekt wordt door de heilige Geest.

De gewijde bedienaars zijn er eveneens verantwoordelijk voor dat hun broeders en zusters in Christus onderwezen worden in het gebed. Als dienstknechten van de goede Herder worden zij gewijd om het Volk van God te leiden naar de levende bronnen van het gebed: het woord van God, de liturgie, het leven in de goddelijke deugden, het heden van God in de concrete situaties. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 4-6

Talloze religieuzen hebben hun hele leven gewijd aan het gebed. Sinds de woestijn van Egypte hebben kluizenaars, monniken en kloosterlingen hun tijd gegeven aan de lofprijzing van God en aan de voorspraak ten behoeve van zijn volk. Het gewijde leven kan geen stand houden en zich niet verspreiden zonder het gebed; het is één van de levende bronnen van de beschouwing en van het spirituele leven in de Kerk.

De catechese aan kinderen, jongeren en volwassenen heeft tot doel dat het woord van God overwogen wordt in het persoonlijke gebed, dat het actuele betekenis krijgt in het liturgische gebed en dat het te allen tijde innerlijk wordt beleefd, opdat het zijn vruchten draagt in een nieuw leven. De catechese is ook het moment van oordeelsvorming en opvoeding waar het gaat om de volksvroomheid. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Catechese geven in onze tijd, Catechesi Tradendae (16 okt 1979), 54 Het van buiten leren van de fundamentele gebeden biedt een onontbeerlijke steun voor het gebedsleven, maar het is belangrijk om de juiste zin ervan te proeven. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Catechese geven in onze tijd, Catechesi Tradendae (16 okt 1979), 55

Gebedsgroepen, zoals b.v. "gebedsscholen", zijn vandaag de dag een van de tekens en één van de drijfveren van de herleving van het gebed in de Kerk, vooropgesteld dat men zich laaft aan de authentieke bronnen van het christelijke gebed. De zorg voor de gemeenschap is een teken van het waarachtige gebed in de Kerk.

De Heilige Geest geeft aan bepaalde gelovigen de gaven van wijsheid, geloof en onderscheiding met het oog op het gemeenschappelijke goed dat het gebed is (geestelijke begeleiding). De mannen en vrouwen die daarmee begiftigd worden, zijn waarachtige dienaars van de levende Overlevering van het gebed:

Daarom is het voor de ziel die vooruit wil gaan op de weg van de volmaaktheid, volgens het advies van de heilige Johannes van het Kruis, van groot belang " uit te kijken aan welke handen zij zich toevertrouwt. Want zoals de meester is, zo is de leerling, en zoals de vader is, zo is de zoon". Ook zegt hij dat het moeilijk is een gids hiervoor te vinden: "Want behalve dat hij wijs moet zijn en onderscheidingsvermogen moet hebben, dient hij ook over ervaring te beschikken. (...) De geestelijke leider zonder ervaring van wat zuivere en echte geest is, zal de ziel toch niet weten te leiden naar de geest, wanneer God haar die geest geeft. Hij zal er zelfs niets van begrijpen". H. Johannes van het Kruis, De levende vlam van liefde, Ilama de amor viva. Strofe 3,33, vert naar Peters/Jacobs

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 21 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam