• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Heilige Geest is "het levende water" dat, in het hart dat bidt, "opborrelt tot eeuwig leven" (Joh. 4, 14). De Heilige Geest leert ons om Hem te ontvangen bij de bron zelf: Christus. Welnu, er zijn in het christelijke leven bepaalde bronnen waarbij Christus ons opwacht om ons te overstelpen met de Heilige Geest:

Het woord van God

De Kerk "spoort met aandrang en op bijzondere wijze alle christenen aan (...) om door veelvuldige lezing van de heilige Schriften 'de alles overtreffende kennis van Jezus Christus' te verwerven (...). Zij moeten wel beseffen dat het lezen van de heilige Schrift vergezeld moet gaan van gebed om een dialoog te doen ontstaan tussen God en de mens; want 'tot Hem spreken wij, wanneer wij bidden, Hem horen wij, wanneer wij Gods woorden lezen"'. H. Ambrosius van Milaan, De Officiis Ministrorum. 1,88; vert. uit Lat aangehaald in: 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 25

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 29 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam