• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Heilige Geest is "het levende water" dat, in het hart dat bidt, "opborrelt tot eeuwig leven" (Joh. 4, 14). De Heilige Geest leert ons om Hem te ontvangen bij de bron zelf: Christus. Welnu, er zijn in het christelijke leven bepaalde bronnen waarbij Christus ons opwacht om ons te overstelpen met de Heilige Geest:

Alinea's in de marge van alinea 2652

De symbolen van de Heilige Geest
Het water. De symboliek van het water is kenmerkend voor de werking van de Heilige Geest bij het doopsel. Na het aanroepen van de Heilige Geest wordt het water immers het werkzame teken van de wedergeboorte: evenals ons leven, voor onze geboorte, tijdens de zwangerschap, zich ontwikkelde omgeven door water, zo geeft het water van het doopsel werkelijk aan dat onze geboorte tot het goddelijk leven ons in de Heilige Geest geschonken wordt. Maar "gedoopt in één Geest" zijn wij ook "gedrenkt met één Geest" (1 Kor. 12, 13): de Geest is daarom ook persoonlijk het levende water dat uit de gekruisigde Christus opwelt Vgl. Joh. 19, 34 Vgl. 1 Joh. 5, 8 als uit zijn bron en dat in ons opwelt tot eeuwig leven. Vgl. Joh. 4, 10-14 Vgl. Joh. 7, 38 Vgl. Ex. 17, 1-6 Vgl. Jes. 55, 1 Vgl. Zach. 14, 8 Vgl. 1 Kor. 10, 4 Vgl. Openb. 21, 6 Vgl. Openb. 22, 17

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 12 augustus 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam