• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De eerste christelijke gemeenten hebben deze onderlinge betrokkenheid intens in praktijk gebracht. Vgl. Hand. 20. 36 De apostel Paulus laat ze op die manier deelnemen aan de uitoefening van zijn verkondiging van de blijde boodschap, Vgl. Ef. 6, 18-20 Vgl. Kol. 4, 3-4 Vgl. 1 Tess. 5, 25 maar hij bidt ook bij wijze van voorspraak voor hen. Vgl. 2 Tess. 1, 11 Vgl. Kol. 1, 3 Vgl. Fil. 1, 3-4 De voorspraak van de Christenen kent geen grenzen: "voor alle mensen (...) en alle hooggeplaatsten" (1 Tim. 2, 1), voor hen die vervolgen, Vgl. Rom. 12, 14 voor het heil van hen die het Evangelie afwijzen. Vgl. Rom. 10, 1

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 28 april 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam