• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

David is bij uitstek de koning naar het hart van God, de herder die bidt voor en in naam van zijn volk. Hij is het wiens onderworpenheid aan de wil van God, wiens lofprijzing en berouw model zullen staan voor het gebed van het volk. Hij is de gezalfde Gods; zijn gebed is trouw vasthouden aan de goddelijke belofte Vgl. 2 Sam. 7, 18-29 en liefdevol en blij vertrouwen op Hem die de enige koning en Heer is. In de psalmen is David, geïnspireerd door de heilige Geest, de eerste profeet van het joodse en christelijke gebed. Het gebed van Christus, de ware Messias en zoon van David, zal de betekenis van dit gebed onthullen en tot voltooiing brengen.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 10 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam