• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het dogma van de Heilige Drie-eenheid

De Drie-eenheid is één. Wij belijden geen drie goden, maar één God in drie personen: "de Drie-eenheid die één in wezen is". 2e Concilie van Constantinopel, 8e Zitting - Canones, Sessio VIII - Canones (2 juni 553). DS 421, vert. uit Gr. De goddelijke personen verdelen het ene goddelijke wezen niet onder elkaar, maar elk van hen is geheel God: "De Vader is hetzelfde wat de Zoon is, de Zoon hetzelfde wat de Vader is, de Vader en de Zoon zijn hetzelfde wat de Heilige Geest is, d.w.z. één God van nature". 11e Synode van Toledo, Geloofsbelijdenis, Credo (7 nov 675), 25. DS 530, vert. uit Lat. "Elk van de drie personen is deze werkelijkheid, d.w.z. goddelijke substantie, essentie of natuur". 4e Concilie van Lateranen, Hfd 2. Over de dwalingen van abt Joachim de Fiore, Caput 2. De errore Abbatis Ioachim (11 nov 1215), 2. vert. uit Lat.

Alinea's in de marge van alinea 253

Doordat wij bidden "onze" Vader, richten wij ons persoonlijk tot de Vader van onze Heer Jezus Christus. Daarmee verdelen wij de godheid niet - de Vader is er immers "de bron en de oorsprong" van -, maar wij belijden dat van eeuwigheid de Zoon door Hem wordt voortgebracht en dat uit Hem de Heilige Geest voortkomt. Evenmin vermengen wij de goddelijke personen; wij belijden immers dat wij in gemeenschap zijn met de Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, in hun enige Heilige Geest. De Heilige Drie-eenheid is één in wezen en ondeelbaar. Wanneer wij bidden tot de Vader, aanbidden en verheerlijken wij Hem samen met de Zoon en met de Heilige Geest.

Alleen de goddelijke identiteit van de persoon van Jezus kan een zo dwingende eis als de volgende rechtvaardigen: "Wie niet met Mij is, is tegen Mij" (Mt. 12, 30); evenals de uitspraak dat er in Hem "meer dan Jona, (...) meer dan Salomo" (Mt. 12, 41-42) is, "meer dan de tempel" (Mt. 12, 6); of wanneer Hij met betrekking tot zichzelf eraan herinnert dat David de Messias zijn Heer genoemd heeft Vgl. Mt. 12, 36.37 of wanneer Hij zegt: "Voor Abraham werd, ben Ik" (Joh. 8, 58) en zelfs: "Ik en de Vader Wij zijn één" (Joh. 10, 30).

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 11 oktober 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam