• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
"De burgerlijke overheid heeft hier bijzondere plichten, omdat de communicatiemiddelen op het algemeen welzijn gericht zijn. Onder de taak van de overheid valt immers, overeenkomstig haar functie, het verdedigen en beschermen van een werkelijke en rechtvaardige vrijheid van voorlichting". 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de publiciteitsmedia, Inter Mirifica (4 dec 1963), 12 Door wetten uit te vaardigen en de uitvoering ervan te bewaken, moet de overheid voorkomen dat door een verkeerd gebruik van de communicatiemiddelen "ernstige gevaren ontstaan voor de openbare zeden en de vooruitgang van de maatschappij". 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de publiciteitsmedia, Inter Mirifica (4 dec 1963), 12 Schending van ieders persoonlijke rechten op een goede naam en op respect van zijn privé-leven, moet ze bestraffen. Zij moet tijdig en eerlijk alle inlichtingen doorgeven die in verband staan met het algemeen welzijn of die beantwoorden aan de rechtmatige bezorgdheid van de bevolking. Het is absoluut niet gerechtvaardigd om valse informatie te verspreiden teneinde de publieke opinie te beïnvloeden door de media. Het optreden van de overheid mag de vrijheid van individuele personen of van groepen niet aantasten.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 12 augustus 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam