• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Kerk heeft met de grootste zorg de herinneringen opgetekend en bewaard van hen die tot het uiterste zijn gegaan om van hun geloof te getuigen. Het zijn de handelingen van de martelaren. Ze vormen het archief van de waarheid, geschreven met letters van bloed:

De bekoorlijkheden van de aarde en de koninkrijken van de wereld zullen me niets baten. Voor mij is het beter te sterven met Christus (om me met Hem te verenigen), dan om te heersen tot de uiteinden der wereld. Hem zoek ik, die voor ons gestorven is; naar Hem verlang ik, die voor ons is opgewekt uit de doden. Mijn wedergeboorte is nabij... H. Ignatius van Antiochië, Brief aan de Romeinen, Epistula ad Romanos. 6,1-2: SCh 10, 114

Ik dank U omdat Gij mij waardig geacht hebt op deze dag en in dit uur in het getal der martelaren opgenomen te worden (...). God van trouw en van waarheid, Gij hebt uw belofte gehouden. Voor deze genade en voor alles loof en prijs ik U, en ik verheerlijk U door de eeuwige en hemelse hogepriester Jezus Christus, uw welbeminde Zoon. Door Hem, die met U is en met de Geest, betuig ik U eer, nu en in de komende eeuwen. Amen. H. Polycarpus van Smyrna, Martyrium Polycarpi. 14,2,3: PG 5,1040; SCh 10,228

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 10 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam