• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De verplichting van de Christenen om actief deel te nemen aan het leven van de Kerk, brengt hen ertoe getuigen te worden van het Evangelie en van de verplichtingen die daaruit voortvloeien. Dit getuigenis is een geloofsoverdracht in woord en daad. Het getuigenis is een daad van rechtvaardigheid die de waarheid staaft of openbaart: Vgl. Mt. 18, 16
Alle Christengelovigen, waar zij ook leven, moeten door het voorbeeld van hun leven en door het getuigenis van het woord, de nieuwe mens tonen die ze door het Doopsel hebben aangedaan, en de kracht van de heilige Geest die hen door het Vormsel versterkt heeft. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 11

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 1 april 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam