• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Voor Pilatus heeft Christus verklaard, dat Hij "in de wereld gekomen was om getuigenis af te leggen van de waarheid" (Joh. 18, 37). De Christen moet zich dus "niet schamen van onze Heer te getuigen" (2 Tim. 1, 8). In omstandigheden die vragen dat men voor zijn geloof getuigt, moet de Christen er ondubbelzinnig voor uitkomen, naar het voorbeeld van Paulus voor zijn rechters. Hij moet "zich steeds beijveren altijd een zuiver geweten te hebben voor God en voor de mensen" (Hand. 24, 16).

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 1 april 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam