• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De eeuwige oorsprong van de Geest wordt geopenbaard in zijn zending in de tijd. De heilige Geest wordt aan de apostelen en de kerk gezonden evenzeer door de Vader in de naam van de Zoon, als door de Zoon in eigen persoon, wanneer Hij eenmaal bij de Vader is teruggekeerd. Vgl. Joh. 14, 26 Vgl. Joh. 15, 26 Vgl. Joh. 16, 14 Het zenden van de persoon van de Geest na de verheerlijking van Jezus Vgl. Joh. 7, 39 openbaart het mysterie van de heilige Drieëenheid ten volle.

Alinea's in de marge van alinea 244

Op deze dag wordt de heilige Drie-eenheid ten volle geopenbaard. Sinds deze dag wordt het door Christus aangekondigde koninkrijk opengesteld voor hen die in Hem geloven: als mensen van vlees en bloed hebben zij in het geloof reeds deel aan de gemeenschap van de heilige Drie-eenheid. Door zijn komst - en deze blijft voortduren - doet de heilige Geest de wereld binnengaan in de "eindtijd", de tijd van de kerk, het reeds geërfde, maar nog niet voltooide koninkrijk.
Wij hebben het ware licht gezien, wij hebben de hemelse Geest ontvangen, wij hebben het ware geloof gevonden: wij aanbidden de ondeelbare Drieëenheid, want Zij is het die ons gered heeft. Byzantijnse liturgie, Troparion van de vespers van Pinksteren; dit wordt overgenomen in de eucharistieviering na de communie

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 12 augustus 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam