• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De rechtmatige vrucht van de arbeid is een rechtvaardig loon. Het is een ernstig onrecht het loon te weigeren of achter te houden. Vgl. Lev. 19, 13 Vgl. Deut. 24, 14-15 Vgl. Jak. 5, 4 Om het juiste bedrag van het loon vast te stellen moet men zowel met ieders nood als met ieders bijdrage rekening houden. "De arbeid moet zo worden beloond, dat daardoor de mens de mogelijkheid geboden wordt zijn eigen leven en dat van de zijnen menswaardig uit te bouwen in materieel, sociaal, cultureel en geestelijk opzicht, waarbij men rekening moet houden met ieders functie en productiviteit en ook met de situatie van het bedrijf en met het algemeen welzijn". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 67. § 2 Het feit alleen dat de partijen tot een akkoord zijn gekomen, volstaat niet om de hoogte van het loon moreel te rechtvaardigen.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 3 maart 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam