• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De Vader en de Zoon, geopenbaard door de Geest
Vóór zijn Pasen kondigt Jezus het zenden van een "andere helper" (paracleet), de heilige Geest, aan. Reeds werkzaam sinds de schepping, Vgl. Gen. 1, 2 zal de Geest nu, nadat Hij vroeger "gesproken" heeft door de profeten, 1e Concilie van Constantinopel
Credo van Nicea - Constantinopel
(31 juli 381)
"bij de leerlingen blijven en in hen Vgl. Joh. 14, 17 zijn om hen te onderrichten Vgl. Joh. 14, 26 en "tot de volle waarheid" te brengen (Joh. 16, 13). De heilige Geest wordt zo geopenbaard als een andere goddelijke persoon in relatie tot Jezus en de Vader.

Alinea's in de marge van alinea 243

"Niemand kan zeggen: 'Jezus is de Heer', tenzij door de Heilige Geest" (1 Kor. 12, 3). "God heeft de Geest van zijn Zoon in ons hart gezonden, die roept: Abba, Vader!." (Gal. 4, 6). Deze geloofskennis is slechts mogelijk in de Heilige Geest. Om in contact met Christus te staan moet men allereerst door de Heilige Geest geraakt zijn. Hij is het die ons tegemoetkomt en in ons het geloof opwekt. Door ons Doopsel, het eerste Sacrament van het geloof, wordt het Leven dat zijn oorsprong heeft in de Vader en ons in de Zoon wordt gegeven, innerlijk en persoonlijk aan ons meegedeeld door de heilige Geest in de Kerk:

Het Doopsel schenkt ons de genade van de wedergeboorte in God de Vader door zijn Zoon in de Heilige Geest. Want zij die de Heilige Geest van God bezitten, worden gebracht tot het Woord, d.w.z. tot de Zoon; maar de Zoon biedt hen aan de Vader aan en de Vader verschaft hun de onsterfelijkheid. Derhalve is het niet mogelijk zonder de Geest de Zoon van God te zien en zonder de Zoon kan niemand tot de Vader naderen: want het kennen van de Vader is de Zoon en het kennen van de Zoon van God komt door de Heilige Geest tot stand. H. Ireneüs van Lyon, Demonstratio Apostolica Praedicationis. 7; vert. uit Lat.

Wij kunnen God aanroepen als "Vader", omdat Hij ons geopenbaard wordt door zijn mensgeworden Zoon en omdat zijn Geest ons Hem laat kennen. Wat de mens zich niet kan voorstellen en wat de machten van de engelen niet kunnen vermoeden, namelijk de persoonlijke relatie van de Zoon tot de Vader, Vgl. Joh. 1, 1 juist daarvan maakt de Geest van de Zoon ons deelgenoot, wij die geloven dat Jezus de Christus is en dat wij uit God geboren zijn. Vgl. 1 Joh. 5, 1

"Zo kent alleen de Geest van God het wezen van God" (1 Kor. 2, 11). Welnu, zijn Geest, die Hem openbaart, laat ons Christus, zijn Woord, zijn levend Woord, kennen, maar Hij laat zich niet uit over zichzelf. Hij die " gesproken heeft door de profeten", laat ons het Woord van de Vader horen, maar Hèm horen wij niet. Wij kennen Hem slechts in de ingeving waarmee Hij ons het Woord openbaart en ons ervoor opent het in geloof te aanvaarden. De Geest van waarheid, die ons Christus "onthult" "spreekt niet uit zichzelf". Vgl. Joh. 16, 13 Een dergelijk, waarlijk goddelijk terughouden verklaart waarom "de wereld voor Hem niet ontvankelijk is, omdat zij Hem niet ziet en niet kent", terwijl zij die in Christus geloven, "Hem kennen, omdat Hij bij hen blijft" (Joh. 14, 17).

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 3 maart 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam