• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De contracten zijn onderworpen aan de ruilrechtvaardigheid, die het ruilverkeer tussen personen en instellingen regelt, met inachtneming van hun rechten. De ruilrechtvaardigheid brengt strikte verplichtingen met zich mee; ze vraagt om bescherming van de eigendomsrechten, het betalen van de schulden en het uitvoeren van de verplichtingen die men uit vrije wil op zich heeft genomen. Zonder de ruilrechtvaardigheid is geen enkele andere vorm van rechtvaardigheid mogelijk.

Men onderscheidt de ruilrechtvaardigheid van de wettelijke rechtvaardigheid, die zich bezighoudt met wat de burger naar billijkheid aan de gemeenschap verschuldigd is, en van de verdelende rechtvaardigheid, die voorschrijft wat de gemeenschap aan de burgers verschuldigd is, evenredig aan hun bijdragen en behoeften.

Alinea's in de marge van alinea 2411

De rechtvaardigheid is de morele deugd die bestaat in de voortdurende en vaste wil om aan God en de naaste te geven waar ze recht op hebben. Rechtvaardigheid tegenover God wordt "deugd van godsvrucht" genoemd. Rechtvaardigheid ten opzichte van de mensen leidt ertoe de rechten van ieder te eerbiedigen en in de menselijke verhoudingen de harmonie tot stand te brengen die de rechtschapenheid bevordert ten opzichte van de personen en het algemeen welzijn. De rechtvaardige mens, die zo dikwijls vermeld wordt in de heilige boeken, onderscheidt zich door de tot houding geworden rechtschapenheid van gedachten en gedrag jegens zijn naaste. "Wees niet partijdig bij het rechtspreken: begunstig de arme niet en zie de rijke niet naar de ogen; spreek rechtvaardig recht over uw volksgenoten" (Lev. 19, 15). "Meesters, betracht jegens uw slaven recht en billijkheid in het besef dat ook gij een meester hebt in de hemel" (Kol. 4, 1).

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 22 mei 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam