• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Omwille van de rampen en de ongerechtigheden die elke oorlog teweegbrengt, moeten wij alles doen wat redelijkerwijze mogelijk is, om hem te vermijden. De kerk bidt dan ook: "Van pest, hongersnood en oorlog, verlos ons, Heer".
De kerk en de menselijke rede verklaren dat de morele wet ook blijft gelden gedurende gewapende conflicten. Praktijken die opzettelijk ingaan tegen het volkerenrecht en zijn universele beginselen ervan zijn misdaden.
"De bewapeningswedloop is een zeer ernstige plaag voor de mensheid en een onverdraaglijk onrecht tegenover de armen". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 81. § 3

"Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden" (Mt. 5, 9).

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 22 mei 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam