• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het heeft voor ons hele leven geweldige gevolgen in God te geloven, Hij de enige, en Hem, met heel zijn wezen, te beminnen:
Dit betekent: Gods grootheid en majesteit kennen: "Ja, hoogverheven is God, we kennen Hem niet" (Job 36, 26). Daarom moet God "als eerste gediend" worden. H. Jeanne d'Arc, Dictum
"Dit betekent: leven in dankzegging: als God de enige is, dan komt alles wat wij zijn en alles wat wij bezitten, van Hem: "Wat heb je dat je niet gekregen hebt?" (1 Kor. 4, 7). "Hoe kan ik mijn dank betuigen voor al wat de Heer mij gaf?" (Ps. 116, 12).
Dit betekent: de eenheid en de echte waardigheid van alle mensen kennen: zij zijn allen geschapen "naar Gods beeld en gelijkenis" Vgl. Gen. 1, 26 .
Dit betekent: op de juiste manier gebruik maken van al wat geschapen is: het geloof in God, de Enige, brengt ons ertoe alles wat Hij' niet is, te gebruiken in de mate waarin het ons nader tot Hem brengt, en er ons van los te maken in de mate waarin het ons van Hem verwijdert. Vgl. Mt. 5, 29-30 Vgl. Mt. 16, 24 Vgl. Mt. 19, 23-24
O Heer, neem weg van mij wat mij afwendt van U. O Heer, geef ook mij wat mij richt op U. O Heer, onttrek mijzelf aan mij en hecht mij aan U". H. Nicolaas van Flüe, Gebeden
Dit betekent: zich in iedere omstandigheid aan God toevertrouwen, zelfs in tegenspoed. Een gebed van de heilige Teresia van Jezus brengt dit op bewonderenswaardige wijze tot uitdrukking:
Laat niets je verstoren / Laat niets je beangstigen.
Alles gaat voorbij / God verandert niet.
Geduld verkrijgt alles / Niets ontbreekt
aan wie God bezit, / God alleen voldoet. H. Teresia van Avila, Gedicht, Poesías. 30

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 21 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam