• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Dit gebod is positief geformuleerd als een plicht die men moet vervullen. Het kondigt de volgende geboden al aan die betrekking hebben op een bijzondere eerbied voor het leven, het huwelijk, de aardse goederen, het gegeven woord. Het vormt één van de pijlers van de sociale leer van de Kerk.

Alinea's in de marge van alinea 2198

"De christelijke openbaring brengt ons tot een beter begrip van de wetten van het maatschappelijk leven". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 23. § 1 In het Evangelie ontvangt de Kerk de volledige openbaring van de waarheid over de mens. Wanneer de Kerk haar zending vervult om het Evangelie te verkondigen, getuigt zij, in Christus' naam, tegenover de mens van zijn eigen waardigheid en van zijn geroepen-zijn tot een gemeenschap van personen; ze houdt hem de eisen voor van rechtvaardigheid en vrede, die overeenstemmen met de goddelijke wijsheid.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 28 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam