• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Eer uw vader en uw moeder. Dan zult gij lang leven op de grond die Jahwe uw God u schenkt (Ex. 20, 12).

Hij was hen onderdanig (Lc. 2, 51).

De Heer Jezus heeft zelf het belang van dit "gebod van God" in herinnering gebracht (Mc. 7, 8-13). De apostel leert: "Kinderen gehoorzaamt uw ouders in de Heer: zo hoort het. 'Eer uw vader en uw moeder', zo luidt het eerste gebod, waaraan een belofte verbonden is: 'opdat het u wel ga en gij lang moogt leven op aarde"' (Ef. 6, 1-3). Vgl. Deut. 5, 16

Het vierde gebod staat aan het begin van de tweede tafel. Het duidt de volgorde in de liefde aan God heeft gewild dat wij, na Hem, onze ouders zouden eren, aan wie wij het leven te danken hebben en die ons de kennis van God hebben doorgegeven. Wij zijn verplicht om al diegenen te eren en te eerbiedigen, die God tot ons welzijn met zijn gezag heeft bekleed.

Alinea's in de marge van alinea 2197

"Leven in gemeenschap zou orde en vruchtbaarheid missen zonder de aanwezigheid van mensen met gezag bekleed, die het behoud van de instellingen waarborgen en die in voldoende mate zorgen voor het algemeen welzijn". H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Vrede op aarde, Pacem in Terris (11 apr 1963), 46

"Gezag" betekent die kwaliteit waardoor personen of instellingen wetten uitvaardigen en opdrachten geven aan mensen, van wie zij gehoorzaamheid verwachten.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 28 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam