• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
God is ook waarheidsgetrouw wanneer Hij zich openbaart: het onderricht dat van God komt, is "de ware leer" (Mal. 2, 6). Wanneer Hij zijn Zoon in de wereld zal zenden, dan zal dat zijn "om getuigenis af te leggen van de waarheid" (Joh. 18, 37). "Wij weten dat de Zoon van God gekomen is, en ons inzicht gegeven heeft om de waarachtige God te kennen" (1 Joh. 5, 20). Vgl. Joh. 17, 3

Alinea's in de marge van alinea 217

De reden van de missie. De Kerk heeft altijd al aan de liefde van God voor alle mensen de verplichting en de kracht van haar missionaire bezieling ontleend: "Want de liefde van Christus laat ons geen rust (...)" (2 Kor. 5, 14). Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het lekenapostolaat, Apostolicam Actuositatem (18 nov 1965), 6 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht, Redemptoris Missio (7 dec 1990), 11 Immers, "God wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen" (1 Tim. 2, 4), God wil het heil van allen door middel van de kennis van de waarheid. Het heil is gelegen in de waarheid, Zij die aan de beweging van de Geest gehoor geven, bevinden zich reeds op de weg van het heil; maar de Kerk, waaraan deze waarheid is toevertrouwd, moet aan hun verlangen tegemoet komen om hun die te brengen. Omdat zij in een universeel heilsplan gelooft, moet zij missionair zijn.

In Jezus Christus heeft Gods waarheid zich helemaal geopenbaard. "Vol van genade en waarheid" Vgl. Joh. 1, 14 , is Hij "het licht van de wereld" Vgl. Joh. 8, 12 , is Hij de waarheid zelf. Vgl. Joh. 14, 6 "Wie in Hem gelooft, blijft niet in de duisternis" (Joh. 12, 46). Jezus' leerling "blijft in zijn woord" om "de waarheid te kennen, die hem vrij zal maken" Vgl. Joh. 8, 31-32 en zal heiligen. Vgl. Joh. 17, 17 Jezus volgen is leven "uit de Geest van de waarheid" Vgl. Joh. 17, 17 , die de Vader in zijn naam zal zenden Vgl. Joh. 14, 26 en die "naar de volle waarheid" (Joh. 16, 13) zal leiden. Aan zijn leerlingen leert Hij de waarheid onvoorwaardelijk lief te hebben: "Uw ja moet ja zijn en uw neen, neen" (Mt. 5, 37).

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 22 mei 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam