• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het Concilie van Trente leert dat de Christenen de Catechismus-Compendium
Tien Geboden
()
moeten onderhouden en dat ook de gerechtvaardigde mens daartoe verplicht is. Vgl. Concilie van Trente, 6. Zitting - Decreet over de rechtvaardiging, Sessio VI - Decretum de iustificatione (13 jan 1547), 49-50 En het Tweede Vaticaans Concilie bevestigt dit: "Als opvolgers van de apostelen ontvangen de bisschoppen uit de handen van de Heer (...) de zending om alle volkeren te onderwijzen en aan alle schepselen het Evangelie te verkondigen, opdat alle mensen, door het geloof, het Doopsel en het onderhouden van de geboden, de zaligheid zouden verwerven. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 24

Alinea's in de marge van alinea 2068

De rechtvaardiging brengt samenwerking tot stand tussen de genade van God en de vrijheid van de mens. Van de kant van de mens komt de rechtvaardiging tot uitdrukking in de instemming van het geloof met het Woord van God dat hem uitnodigt tot bekering, en in de samenwerking van de liefde onder aansporing van de heilige Geest die de mens voorkomt en beschermt:

Wanneer God het hart van de mens raakt door de verlichting van de Heilige Geest, blijft de mens niet werkeloos, als hij deze ingeving ontvangt: hij kan die zelfs afwijzen; hij kan echter evenmin door zijn vrije wil zonder de genade van God, naar de gerechtigheid voor Gods aanschijn toekeren. Concilie van Trente, 6. Zitting - Decreet over de rechtvaardiging, Sessio VI - Decretum de iustificatione (13 jan 1547), 5. DH 1525
De taak om te onderrichten
De bisschoppen hebben, samen met hun medewerkers, de priesters, "allereerst de taak om het Evangelie van God aan allen te verkondigen", 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 4 overeenkomstig de opdracht van de Heer. Vgl. Mc. 16, 15 Zij zijn "de herauten van het geloof, die nieuwe in het apostolisch leerlingen tot Christus brengen, zij zijn authentieke leraren", in het apostolische geloof, "d.w.z. met Christus' gezag bekleed". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 25

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 19 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam