• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De "tien woorden" zijn de samenvatting en de verkondiging van de wet van God: "Deze woorden heeft Jahwe op de berg met luider stem tot heel het vergaderde volk gesproken uit het vuur en de donkere wolk. Hij heeft daar niets meer aan toegevoegd. Hij heeft ze op twee stenen platen gegrift en die aan mij ter hand gesteld" (Deut. 5, 22). Daarom worden deze twee tafels "de verbondsakte" genoemd (Ex. 25, 16). Zij bevatten inderdaad de bepalingen van het verbond, gesloten tussen God en zijn volk. Deze "platen (tafels) van het verbond" (Ex. 31, 18)(Ex. 32, 15)(Ex. 34, 29) moeten in "de ark" opgeborgen worden (Ex. 25, 16)(Ex. 40, 1-2).

Alinea's in de marge van alinea 2058

De oude wet is de eerste vorm van de geopenbaarde wet. De morele voorschriften ervan zijn samengevat in de Catechismus-Compendium
Tien Geboden
()
. De voorschriften van de decaloog (= tien woorden/geboden) leggen het fundament voor de roeping van de mens, gemaakt naar het beeld van God; ze verbieden wat ingaat tegen de liefde voor God en de naaste, en ze schrijven voor wat wezenlijk is. De Catechismus-Compendium
Tien Geboden
()
is een licht dat het geweten van elke mens aangereikt krijgt om hem de oproep en de wegen van God duidelijk te maken en om hem bescherming te bieden tegen het kwaad:

God heeft op de tafelen van de wet neergeschreven, wat de mensen niet lazen in hun hart. H. Augustinus, Enarrationes in Psalmos. 57,1

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 21 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam