• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De genade van de Heilige Geest vertrouwt ons de gerechtigheid van God toe. De Heilige Geest verenigt ons door het geloof en het Doopsel met het lijden en de verrijzenis van Christus en doet ons zo delen in diens leven.

De rechtvaardiging heeft, evenals de bekering, twee kanten. Onder impuls van de genade keert de mens zich naar God toe en wendt hij zich af van de zonde. Zo ontvangt hij vergiffenis en gerechtigheid uit den hoge.
De rechtvaardiging omvat de vergeving van de zonden, de heiliging en de vernieuwing van de innerlijke mens.
Het lijden van Christus heeft voor ons de rechtvaardiging verdiend. Zij wordt ons geschonken door het doopsel. Ze maakt ons gelijkvormig aan de gerechtigheid van God die ons tot rechtvaardigen maakt. Ze heeft de heerlijkheid van God en van Christus en de gave van het eeuwig leven tot doel. Ze is het werk bij uitstek van de barmhartigheid van God.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 28 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam