• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Door de kracht van de Heilige Geest hebben wij door te sterven aan de zonde deel aan het lijden van Christus en aan zijn verrijzenis door geboren te worden .. de ledematen van zijn lichaam, dat de Kerk is, Vgl. 1 Kor. 12 tot een nieuw leven; wij zijn de ranken geënt op de wijnstok die Hijzelf is: Vgl. Joh. 15,1-4

Het is door de Geest dat wij deel hebben aan God. Door deelname aan de Geest hebben wij deel aan de goddelijke natuur (...). Daarom zijn diegenen, in wie de Geest woont, vergoddelijkt. H. Athanasius van Alexandrië, Epistulae ad Serapionem. 1,24

Alinea's in de marge van alinea 1988

Het Paasmysterie is tweeledig: door zijn dood bevrijdt Christus ons van de zonde, door zijn verrijzenis verschaft Hij ons toegang tot een nieuw leven. Dit leven bestaat allereerst in de rechtvaardiging die ons weer herstelt in Gods genade Vgl. Rom. 4, 25 "opdat ook wij, zoals Christus door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt, een nieuw leven zouden leiden" (Rom. 6, 4). Dit leven bestaat in de overwinning op de dood door de zonde en in een nieuw deel hebben aan de genade. Vgl. Ef. 2, 4-5 Vgl. 1 Pt. 1, 3 Dit leven schenkt de mensen het kindschap door aanname, want zij worden broeders van Christus. Zo noemt Jezus zelf zijn leerlingen na zijn verrijzenis: "Gaat aan mijn broeders de boodschap brengen" (Mt. 28, 10) Vgl. Joh. 20, 17 . Niet broeders van nature, maar door de gave van de genade, omdat het zoonschap door aanname werkelijk doet delen in het leven van de enige Zoon, dat zich volledig geopenbaard heeft in zijn verrijzenis.
Het Woord is vlees geworden om ons "deel te laten krijgen aan Gods eigen wezen" (2 Petr. 1, 4). "Het Woord van God is mens geworden en Hij die Gods Zoon is, werd de Mensenzoon, opdat de mens zoon van God wordt door het Woord in zich te dragen en het kindschap te ontvangen". H. Ireneüs van Lyon, Tegen de ketters, Adversus Haereses. 3,19,1, vert. Getijdenboek Lect. II,4,131 "Want Gods Zoon is mens geworden om ons tot God te maken". H. Athanasius van Alexandrië, Over de vleeswording van het Woord, De incarnatione Verbi. 54,3, vert. uit Gr. "De eniggeboren Zoon van God nam, omdat Hij ons in zijn goddelijkheid wilde laten delen, onze natuur aan, opdat Hij, mens geworden, de mensen tot goden zou maken". Vgl. H. Thomas van Aquino, Opuscula theologica. 57 in festo Corp Chr. 1, vert. uit Lat.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 12 augustus 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam