• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De oude wet is een voorbereiding op het Evangelie. "De wet is profetie en pedagogie van de dingen die nog komen". H. Ireneüs van Lyon, Tegen de ketters, Adversus Haereses. 4,15,1 Ze profeteert en voorzegt het werk van de bevrijding uit de zonde, die tot voltooiing zal komen met Christus; ze schenkt aan het Nieuwe Testament de beelden, de "typen", de symbolen om het leven volgens de Geest uit te drukken. De wet wordt tenslotte vervolledigd door het onderricht van de boeken der wijsheid en de profeten, die haar richten op het Nieuwe Verbond en het rijk der hemelen.

In de tijd van het oude verbond waren er mensen die de liefde en de genade van de heilige Geest bezaten en die streefden naar de geestelijke en eeuwige beloften, waardoor ze verbonden waren met de nieuwe wet. Daarentegen zijn er in het nieuwe verbond vleselijke mensen, die nog verwijderd zijn van de volmaaktheid van de nieuwe wet: om ze op te wekken tot deugdzame daden waren er de vrees voor de straf en bepaalde tijdelijke beloften nodig, zelfs tijdens het Nieuwe Verbond. Hoe dan ook: als de oude wet al de liefde voorschreef, ze verleende niet de heilige Geest door wie "de liefde in ons hart is uitgestort" (Rom. 5, 5). H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. I-II,107,1, ad 2.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 2 juni 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam