• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De catechetische traditie herinnert er ook aan dat er "zonden zijn die ten hemel schreien ". Het zijn: het bloed van Abel, Vgl. Gen. 4, 10 de zonde van de Sodomieten, Vgl. Gen 18, 20 Vgl. Gen. 19, 13 de klacht van het verdrukte volk in Egypte, Vgl. Ex. 3, 7-10 de klacht van de vreemdeling, de weduwe en de wees, Vgl. Ex. 22, 20-22 het onrecht tegenover de dagloner. Vgl. Deut. 24, 14-15 Vgl. Jak. 5, 4

Alinea's in de marge van alinea 1867

De vrijwillige doodslag
Het vijfde gebod veroordeelt de directe en vrijwillige doodslag als een zware zonde. De moordenaar en zij die vrijwillig meewerken aan een moord, begaan een zware zonde die om wraak van de hemel roept. Vgl. Gen. 4, 10
Kindermoord, Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 51. ,3 broedermoord, vader- of moedermoord en moord op de huwelijkspartner zijn bijzonder zware misdaden, omdat hierdoor natuurlijke banden verbroken worden. Eugenetische overwegingen of de openbare gezondheid kunnen geen enkele vorm van doodslag rechtvaardigen, zelfs niet als de openbare macht het zou bevelen.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 12 augustus 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam