• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Door de gewijde bedienaars, in het bijzonder de bisschoppen en de priesters, wordt de aanwezigheid van Christus als hoofd van de Kerk zichtbaar gemaakt in de gemeenschap van de gelovigen. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 21 De bisschop is, naar de mooie uitdrukking van de heilige Ignatius van Antiochië, typos tou Patros, het levende beeld van God de Vader. H. Ignatius van Antiochië, Brief aan de Christenen van Trallia, Epistula ad Trallianos. 3,1, vert. Getijdenboek, Lect. II,7, 23 Vgl. H. Ignatius van Antiochië, Brief aan de Magnesiërs, Epistula ad Magnesios. 6,1

Alinea's in de marge van alinea 1549

Maar "zoals het menselijk lichaam vele organen heeft met allerlei verschillende functies" (Rom. 12, 4), zo zijn bepaalde leden door God geroepen, in en door de Kerk, tot een speciale dienst voor de gemeenschap. Deze bedienaars worden gekozen en geconsacreerd door het Sacrament van de Priesterwijding, waardoor de Heilige Geest hen bekwaam maakt om in de persoon van Christus, het hoofd, te handelen ten dienste van alle leden van de Kerk. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 2.15 De gewijde bedienaar is als het ware de "icoon" van Christus-Priester. Aangezien het Sacrament van de Kerk zich ten volle manifesteert in de Eucharistie, wordt het ambt van de bisschop, en in gemeenschap met hem dat van de priesters en diakens, allereerst zichtbaar in het voorgaan tijdens de Eucharistie.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 2 juni 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam