• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Toch ziet de Kerk in het priesterschap van Aäron en de dienst van de levieten, evenals in de aanstelling van de zeventig "oudsten", Vgl. Num. 11, 24-25 voorafbeeldingen van het gewijde ambt van het nieuwe verbond. Zo bidt de Kerk, volgens de Latijnse ritus, in het wijdingsgebed van de bisschopswijding:

God, Vader van onze Heer Jezus Christus, (...) Gij leidt uw Kerk door uw genadevol woord. Vanaf het begin hebt Gij alles vastgesteld: Gij hebt Abraham tot het geloof geroepen; en over de velen die na hem geloofd hebben, hebt Gij leiders en priesters aangesteld; nooit liet Gij uw heiligdom zonder bediening (...). Congregatie voor de Riten, Over de Wijding van Bisschoppen, priesters en diakens, De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum, 47. De Ordinatione Episcopi

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 4 augustus 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam